Rekonstrukcja i rewaloryzacja Barokowego Zespołu Pałacowego we wsi Galiny koło Bartoszyc

Projekt obejmował rewaloryzację Zespołu Pałacowo-folwarcznego Galiny usytuowanego na terenie zabytkowej posiadłości dworskiej z XVI wieku, ( dawna posiadłość Graffów Eulenburgów ). Całość obejmuje Pałac z oficynami i oranżerią, spichlerz i XIX-wieczny folwark. Zespół Galiny usytuowany jest na terenie posiadłości o powierzchni 300 hektarów, w którego skład wchodzą min. lasy, łąki, stawy oraz park o powierzchni czterech hektarów. Część folwarczną obejmują zabytkowe stajnie przygotowano stanowiska dla 100 koni wraz z zapleczem gospodarczym.

Date

25 stycznia 2021

powierzchnia użytkowa:

6000,00m2

adres:

Wieś Galiny

data realizacji projektu:

1997-1998r.

status inwestycji:

zrealizowano i oddano w użytkowanie

Inwestor:

Prywatny