Etapowanie projektu

I. WYBÓR LOKALIZACJI – ANALIZA
-pozyskiwanie niezbędnej dokumentacji związanej z miejscem inwestycji
-analiza przedmiotowej dokumentacji
-określenie możliwości przeprowadzenia inwestycji

II. PROJEKT KONCEPCYJNY – UKŁAD FUNKCJONALNY
-ustalenie programu projektowego budynku lub lokalu
-opracowania projektu technologi oraz procedur w oparciu o układ funkcjonalny
-uzgodnienie całości opracowania z rzeczoznawcami z zakresu sanepid, BHP, bezpieczeństwa pożarowego

III. PROJEKT BUDOWLANY
-wykonanie projektu budowlanego – wielobranżowego w oparciu projekt technologi
-uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę

IV. PROJEKT WYKONAWCZY
-uzupełnienie projektu budowlanego o niezbędne szczegóły niezbędne do przeprowadzenia procesu wykonawczego
-opracowanie projektu wnętrz wraz z wizualizacjami 3D