Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku dawnej restauracji „Oregano” wraz ze zmianą sposobu użytkowania na obiekt handlowo-usługowo-biurowy

Przedmiotem opracowania jest Projekt przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejącego budynku dawnej restauracji „Oregano” wraz ze zmianą sposobu użytkowania na obiekt Handlowo-Usługowo-Biurowy w Garwolinie przy ul. Targowej 62. Zmiana sposobu użytkowania obiektu wymaga dostosowanie go do wymogów obowiązujących przepisów prawa budowlanego. Przebudowie ulega pierwsza kondygnacja budynku w tym forma i struktura dachu. Część dotychczas niedokończona budynku przeznaczona zostanie na funkcje usługowe włącznie z poziomem parteru. Budynek w całości będzie dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Zmianie ulegnie forma elewacji budynku.

Date

26 stycznia 2021

powierzchnia użytkowa:

ok. 1500,00m2

liczba kondygnacji nadziemnych:

2

adres:

Garwolin, ul. Targowa 62

data realizacji projektu:

2020-2021r.

status inwestycji:

obiekt w trakcie realizacji

Inwestor:

MAXIM Sp. J.