Projekt budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym

Przedmiotem inwestycji była realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym wraz z drogami dojazdowymi, zielenią i zagospodarowaniem oraz przyłączami do sieci infrastruktury technicznej: wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, energetycznej, teletechnicznej i stacją trafo w Warszawie. Dominującą jest funkcja mieszkaniowa. Budynek zlokalizowano na płycie garażu podziemnego. Pierwsza naziemna kondygnacja zajmowana jest przez lokale mieszkalne i pomieszczenia związane z obsługa części mieszkalnej (hole wejściowe, śmietnik oraz parking dostępny z poziomu terenu).

Date

26 stycznia 2021

powierzchnia użytkowa części nadziemnej:

5.981,00m2

powierzchnia użytkowa części podziemnej ( garaż ):

2.175,09m2

Liczba kondygnacji nadziemnych:

7

Liczba kondygnacji podziemnych:

1

Liczba lokali mieszkalnych:

122

adres:

Warszawa, ul. Lazurowa 168

data realizacji projektu:

2015-2017 r.

status inwestycji:

zrealizowano i oddano w użytkowanie

inwestor:

Dan Investments Polska Sp. z o.o.