Miasto, jako struktura przenikania się tkanki współczesnej i zabytkowej

Celem pracy jest analiza oraz omówienie problemów architektury współczesnej w zabytkowej tkance miasta. Badanie będzie dotyczyło stref przenikania się struktur nowoczesnych i zabytkowych w miastach europejskich. Uzupełnienie istniejącej pierzei ulicy Bugaj znajdującej się w zabytkowej tkance miejskiej, objętej ścisłą ochroną UNESCO, tworzącej ramy przestrzeni publicznej Podskarpia Staromiejskiego od mostu Śląsko-Dąbrowskiego do mostu Gdańskiego.

Date

26 stycznia 2021

powierzchnia:

110.000,00m2

adres:

Warszawa, ul. Wybrzeże Gdańskie

data realizacji projektu:

2020r.

status inwestycji:

koncepcja

Inwestor:

brak