Budynek mieszkalny wielorodzinny – kamienica miejska

Przedmiotem opracowania projektowego jest budowa kamienicy miejskiej w miejscu nie istniejącej już rozebranej w trakcie odbudowy Starego i Nowego Miasta 3 kondygnacyjnej XIX wiecznej kamienicy. Projekt miał na celu nie tyle odtworzenie samej kamienicy ( zresztą o wątpliwej wartości historycznej jak i wizualnej ), lecz zespojenie urbanistyczne tego obszaru skarpy Warszawskiej i jednocześnie ją uporządkowujące. Forma budynku nawiązywać ma do istniejącej w jej bezpośredniej kamienicy ( dawnego spichlerza ).

Date

26 stycznia 2021

powierzchnia użytkowa:

900,00m2

liczba kondygnacji nadziemnych:

4

liczba kondygnacji podziemnych (garaż):

1

adres:

Warszawa, ul. Bugaj / Brzozowa

data realizacji projektu:

2017-2018

status inwestycji:

koncepcja

Inwestor:

Prestige House