Budynek biurowo-wystawienniczy – salon samochodowy przedstawiciela autoryzowanego OPEL, Nissan, Mazda

Date

26 stycznia 2021

Powierzchnia użytkowa:

2200,00m2

Ilość kondygnacji nadziemnych:

2

Adres:

Warszawa, ul. Lotnicza 2

Data realizacji projektu:

2012-2013r.

Status inwestycji:

zrealizowano i oddano w użytkowanie

Inwestor:

Opel Nivette Sp. z o. o.