Projekty gabinetów lekarskich na najwyższym poziomie

 

Nie od dziś wiadomo, że praktyka lekarska musi być wykonywana w odpowiednio zaprojektowanych oraz wyposażonych pomieszczeniach. Szczególną uwagę należy zwrócić na funkcjonalne zaaranżowanie przestrzeni, które zapewni komfort zarówno przyszłym pacjentom, jak i lekarzom. Wnętrze gabinetu lekarskiego powinno być zaprojektowane w sposób umożliwiający łatwe utrzymanie go w nienagannej czystości, dzięki czemu wymogi sanitarne zostaną spełnione. Dotyczy to również mebli, które oprócz estetycznego wyglądu, powinny być wykonane z materiałów umożliwiających łatwe zmywanie zabrudzeń oraz poddające się dezynfekcji. Kluczowe jest również odpowiednie oświetlenie, zapewniające komfortową pracę i wpływające na dobre samopoczucie pacjentów. Biuro projektowe ARCHITEKCI KIM, pomaga wyposażyć gabinety medyczne naszych Klientów w odpowiedni sprzęt oraz aparaturę medyczną. Współpracujemy z dostawcami sprzętu, aparatury medycznej, odpowiedniej do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych. Lata naszej praktyki, pozwoliły nam zapoznać się z normami, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, urządzenia i sprzęt medyczny, służące wykonywaniu indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej.

 

Projekt gabinetu lekarskiego a wymogi prawne

Lekarze wykonujący praktyki lekarskie w gabinetach mają obowiązek dostosować pomieszczenia oraz urządzenia do  odpowiednich  przepisów.  Pracownia  projektowa ARCHITEKCI KIM współpracuje ze specjalistami, którzy odpowiednio kierują pracami w tym zakresie. Wykonywanie działalności leczniczej w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej jest działalnością gospodarczą regulowaną. Oznacza to, że dla wykonywania tej działalności lekarz i lekarz dentysta musi spełnić szereg warunków. Zaprzestanie spełniania któregoś z warunków wymaganych przez przepisy prawne, pociąga za sobą negatywne skutki, takie jak zobowiązanie do usunięcia niezgodności, nałożenie kary pieniężnej lub zakaz wykonywania działalności leczniczej przez określony czas. Czyli zamknięcie indywidualnej praktyki lekarskiej. Dlatego też tak ważna przy projektowaniu gabinetu lekarskiego jest odpowiednie skoordynowanie odpowiednich branż.

 

Biuro architektoniczne ARCHITEKCI KIM posiada doświadczenie nie tylko w projektowaniu gabinetów lekarskich, ale również tworzeniu projektów gabinetów weterynaryjnych, projektów klinik stomatologicznych oraz wymagających projektów szpitali.